De Nederlandse wegen worden constant verbeterd en uitgebreid. Wegwerkzaamheden leveren vaak extra verkeershinder op. Op het moment dat er aan de weg gewerkt wordt zijn de verkeersregelaars van NVO-CD in staat om het oponthoud tot een minimum te reduceren. Onze verkeersregelaars zijn goed in staat om pro-actief op verkeerssituaties te reageren, maken gebruik van de juiste hulpmiddelen en hebben een publieksvriendelijke aanpak. Onze verkeersregelaars krijgen allemaal een gedegen cursus waarna ze met een certificaat en een verkeerspas de weg op gaan. Meer over onze succesvolle cursus vindt u onder ‘Opleidingen’.

NVO-CD is een betrouwbare en flexibele partij voor verkeersregelaars. Dat is natuurlijk makkelijk om van jezelf te zeggen. Ervaar het daarom zelf!